شهردار سالفورد خواستار اقدام “فوری” برای بازگشایی زایشگاه این شهر شده است.
زایمان در سالفورد در ژانویه 2022 متوقف شد.

دیدگاهتان را بنویسید