زنده: خیابان پس از بلند شدن دود از بلوک آپارتمانی سالفورد با تخلیه ساکنان مسدود شد – به روز رسانی
تیم های آتش نشانی امروز بعد از ظهر در محل حضور دارند

دیدگاهتان را بنویسید