داخل استخر 28 هزار پوندی و چادر وان آب گرم گلستونبری که مجلل ترین بازدیدکنندگان جشنواره در آن چادر می زنند.
سوئیت چادری تیپی دارای پنج اتاق خواب دو نفره با ناهار خوری و اتاق دوش اختصاصی است

دیدگاهتان را بنویسید