جو سواش پس از تشکر از حمایت آنها، پیامی به نام “به زودی” را برای طرفداران خوشحال به اشتراک می گذارد
این بازیگر و مجری با ویدیوهایی که از آشپزخانه خانه خانوادگی اش گرفته شده و با استیسی سولومون به اشتراک می گذارد طرفداران را خوشحال می کند.

دیدگاهتان را بنویسید