تصمیم شجاعانه سر جیم رتکلیف در اولدترافورد همان چیزی است که منچستریونایتد به آن نیاز دارد
اولدترافورد یکی از نمادین ترین زمین های ورزشی جهان است، اما برای حفظ آن، سر جیم رتکلیف مالک منچستریونایتد باید تصمیمی جسورانه بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید