با شروع اعتصاب خلبانان Aer Lingus، پروازهای فرودگاه منچستر لغو شد
پروازهای منچستر به دوبلین تحت تأثیر قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید