با تشدید تدابیر امنیتی، به انگلیسی‌ها در یونان گفته شد که «از محیط اطراف خود آگاه باشند».
وزارت خارجه بریتانیا توصیه سفر خود به یونان را به روز کرده است که شامل هشدارهایی در مورد جرم و جنایت، قوانین محلی و اعتراضات است.

دیدگاهتان را بنویسید