این یکی از قدیمی ترین ساختمان های منچستر است. ممکن است بخشی از آن برای همیشه از بین برود
“این تصویری از زندگی روستایی در شمال منچستر را نشان می دهد که 400 تا 500 سال پیش بود.”

دیدگاهتان را بنویسید