اکنون بخرید، بعداً پرداخت کنید Laybuy به مدیریت سقوط می کند – این برای مشتریان به چه معناست
Laybuy که بیش از 300000 کاربر دارد، به مدیریت سقوط کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید