یک میخانه افسانه‌ای استوکپورت که قدمت صدها سال پیش برمی‌گردد، پس از یک تحول بزرگ دوباره بازگشایی می‌شود
قدمت ساختمان طبقه دوم به صدها سال پیش برمی گردد و توسط دو کهنه سرباز مهمان نوازی بازسازی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید