کارآگاه تلویزیونی می‌خواهد 24 ساعت قبل از ناپدید شدن جی اسلیتر جدول زمانی مشخص بسازد.
مارک ویلیامز-توماس در حال انجام تحقیقات در خارج از Airbnb از راه دور جایی که جی شب قبل از ناپدید شدن در آنجا اقامت داشت دیده شد.

دیدگاهتان را بنویسید