پیش بینی آب و هوای جشنواره Met Office Glastonbury – و آیا باران خواهد بارید؟
پیش‌بینی اداره هواشناسی برای جشنواره می‌تواند خبر خوبی برای ده‌ها هزار نفری باشد که به سامرست می‌روند.

دیدگاهتان را بنویسید