پسری با صرع شدید برای اولین بار در جهان دستگاهی را در جمجمه خود کاشته است
اوران نولسون پس از درمان رادیکال برای کنترل تشنج‌های صرع، اکنون از کیفیت زندگی بسیار بهتری برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید