وزارت امور خارجه انگلیس هشدار داد که گردشگران بریتانیایی بیماری هایی را که می تواند از هر 10 نفر یک نفر را بکشد، بازمی گرداند
مقامات وزارت خارجه علائم مننژیت و سپتی سمی را پس از شناسایی 14 مورد بیماری کشنده مننگوکوک در افرادی که از عربستان سعودی بازگشته بودند – از جمله برخی از آنها در بریتانیا، برجسته کردند.

دیدگاهتان را بنویسید