هواداران منچستریونایتد ممکن است مجبور شوند حقیقت ناخوشایند بازگشت رود فن نیستلروی را بپذیرند.
رود فن نیستلروی، مهاجم سابق منچستریونایتد ممکن است تابستان امسال به اولدترافورد بازگردد، اما هنوز یک تردید وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید