هلن فلانگان در حالی که می گوید در حال مبارزه است، در کنار کودکان شایستگی خیره می شود
این بازیگر یک ویدیوی زیبا را با بچه هایش به اشتراک گذاشت که در میان تعهدات کاری دلش برای آنها تنگ شده بود

دیدگاهتان را بنویسید