نیروهای دفاعی پرسنل خدماتی را که محکوم به خشونت مبتنی بر جنسیت هستند، بررسی می کنند. از سرگیری مذاکرات در مناقشه Aer Lingus – The Irish Times


برنامه را دانلود کنید

از اپ استور دانلود کنید


از گوگل پلی دانلود کنید


دیدگاهتان را بنویسید