رایان توماس “احساسی” در حالی که به “مهمترین زمان” با مادر در خیابان تاجگذاری نگاه می کند و آن را به یاد می آورد.
این بازیگر برای بازی در نقش جیسون گریمشاو در خیابان تاج گذاری به مدت 16 سال از سال 2000 تا 2016 شناخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید