دو مرد از منچستر بزرگ در میان چهار نفری که در خانه ریشی سوناک دستگیر شدند
چهار مرد در خانه ریشی سوناک در یورکشایر شمالی دستگیر شدند

دیدگاهتان را بنویسید