تینا اوبراین از خیابان تاج گذاری قرمز می شود و به نمادهای صابون در مراسم جوایز با خبرهای بزرگ ملحق می شود.
این بازیگر یکی از چهره های مشهور حاضر در مراسم جوایز تریک (باشگاه صنعت تلویزیون و رادیو) بود.

دیدگاهتان را بنویسید