بریتانیایی که توسط پلیس در جستجوی جی اسلیتر نجات یافت می گوید که “نیازی به نجات نداشت”
دیوید لارکین، مدیر سابق پروژه مسکن و کوهنورد باتجربه گفت که اینطور نیست "آنها می خواهند ناسپاس ظاهر شوند" و "از نگرانی آنها تشکر کردم اما خوب بودم"

دیدگاهتان را بنویسید