با لغو جشنواره خانوادگی جرونیمو برای دومین سال متوالی، خانواده‌ها «مضحک مطلق» را محکوم می‌کنند
این رویداد در ماه مه گذشته لغو شد و برای ماه آگوست برنامه ریزی شد، اما اکنون اصلاً این اتفاق نمی افتد

دیدگاهتان را بنویسید