این جزیره اسپانیایی که توسط اعتراضات گسترده ضد گردشگری آسیب دیده است، می گوید درآمد رستوران ها کاهش یافته است
ساکنان به خیابان ها ریختند و تظاهراتی را در سواحل برگزار کردند و خواستار محدودیت برای مسافران در مایورکا شدند.

دیدگاهتان را بنویسید