آلن تیچمارش نحوه جلوگیری از بیماری های مضر تابستانی را از “کشتن” گل رز به اشتراک می گذارد
به باغبان‌ها هشدار داده می‌شود که مراقب نشانه‌هایی از آسیب دیدن گل‌هایشان باشند

دیدگاهتان را بنویسید