خانواده و دوستان جی اسلیتر گزارش های دروغین مرگ را به شدت مورد انتقاد قرار داده اند زیرا جستجو برای یافتن نوجوان گم شده ادامه دارد.
در حالی که جست‌وجوی نوجوان ناپدید شده جی اسلیتر در دومین هفته خود قرار دارد، بستگان نگران مجبور شده‌اند پست‌های جعلی بی‌رحمانه‌ای مبنی بر پیدا شدن جسد او را رد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید