در اتاق های تاریخی هتل ترافورد پارک قدم بزنید
این ساختمان از زمان بسته شدنش در سال 2009 متروک بوده است

دیدگاهتان را بنویسید