پدی مک گینس اعتراف کرد که احساس “وحشتناکی” دارد زیرا او و کریستین سابق جشن تولدهای متفاوتی دارند
این زوج سابق به زندگی مشترک خود ادامه می دهند و سه فرزند خود را بزرگ می کنند

دیدگاهتان را بنویسید