همسایه کابوس وار هنگام راه رفتن سگ پاک کننده صنعتی را به چشمان مرد می اندازد
سوفی یورک این مرد را متهم کرد که قبل از پرتاب مواد خورنده به سمت او، درباره او و خانواده اش شایعاتی منتشر کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید