مارتین لوئیس می گوید در صورت تاخیر در پرواز، مسافران خطوط هوایی ممکن است به هر کدام 200 پوند بدهکار شوند
اگر دیرتر از زمان برنامه ریزی شده به مقصد خود برسید، ممکن است غرامت دریافت کنید

دیدگاهتان را بنویسید