لحظه هولناکی که یک آتش افروز یک خانه خانوادگی را در یک حمله نفرت ادعایی هدف قرار داد
"من آن را تروریسم می دانم – آنها من و خانواده ام را به وحشت می اندازند"

دیدگاهتان را بنویسید