صاحبان خانه های امیدوار نسبت به یک تکنیک متقلبانه آژانس املاک هشدار داده اند
فروش مشروط می تواند خریدارانی را که برای اولین بار برای اولین بار خریداری می کنند مجبور کند بهترین معاملات موجود را از دست بدهند

دیدگاهتان را بنویسید