در میان هشدارهای بنزین و گازوئیل، به رانندگان گفته شد که «به جای دیرتر، زودتر شارژ شوند».
میانگین قیمت هر لیتر بنزین در حومه بریتانیا از 150.1p در 24 آوریل به 144.5p در پایان هفته گذشته کاهش یافت، اما از آن زمان به بعد تثبیت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید