بینندگان ITV Emmerdale در حالی که صابون برنامه جدیدی را اعلام می کند، واکنش نشان می دهند
برنامه سریال های سریال این هفته به دلیل مسابقات یورو 2024 و ویمبلدون برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید