اعضای باند بچه گانه بدبختی را به شهر آوردند – سپس از صحبت کردن خودداری کردند
سکوتشان نجاتشان نداد

دیدگاهتان را بنویسید