اسفناج بسته بندی شده در ایالات متحده به دلیل ترس از آلوده شدن آن به باکتری های کشنده فراخوان شد
مقامات بهداشتی به مشتریان هشدار می دهند که از اسفناج کیسه ای استفاده نکنند، زیرا اسفناج حاوی یک باکتری کشنده است

دیدگاهتان را بنویسید