سیدنی مارتین از خیابان تاج گذاری، پس از ترک شغل خود در سوپرمارکت به خاطر صابون، پیوند شگفت انگیزی با همبازی خود پیدا کرد.
این زن 22 ساله اهل Rossendale به عنوان بازیگر شخصیت جدید Betsy نشان داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید