درخواست برای نظارت تصویری پس از ربوده شدن کیف از یک زن در مقابل کلیسا
سپس از کارت بانکی این زن برای خرج کردن 140 پوند در آرگوس و تسکو استفاده شد

دیدگاهتان را بنویسید