یک ناظر پلیس در حال بررسی GMP پس از مجروح شدن یک زن در اثر ضربات چاقو است
این در حالی است که یک مرد 27 ساله به ظن اقدام به قتل دستگیر شد

دیدگاهتان را بنویسید