ما پای گوشت خوک را از هر سوپرمارکتی امتحان کرده‌ایم، این یکی ارزش پوسته‌ای که به سختی به دست آورده‌اید را دارد
پای Melton Mowbray را از Tesco، Asda، Aldi، Sainsbury و موارد دیگر امتحان کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید