زنده: آتش نشانان با آتش سوزی بزرگ مقابله می کنند زیرا به ساکنان گفته می شود پنجره ها و درها را ببندند – آخرین به روز رسانی ها
ستون های دود تا کیلومترها در اطراف دیده می شد

دیدگاهتان را بنویسید