هنگامی که سر ریچارد برانسون در یک عروسی در وگاس تصادف کرد، یک زوج زیر نور آفتاب رها شدند
مالکوم و جکی کینگ-مک کینون در سال 1988 هنگام کار در پرواز ویرجین آتلانتیک با یکدیگر آشنا شدند.

دیدگاهتان را بنویسید