متجاوز زنجیره ای بزرگ منچستر که ۱۳ بار به حبس ابد محکوم شده بود، پیشنهاد تازه ای برای آزادی دارد
اندرو بارلو، سابقاً اندرو لانگمیر، سال گذشته آزاد شد اما پس از شش هفته به زندان بازگشت

دیدگاهتان را بنویسید