فقط شش داوطلب پس از درخواست پلیس به جستجوی “عظیم” جی اسلیتر می‌پیوندند
یک جستجوی گسترده برای کمک به یافتن جی اسلیتر نوجوان بریتانیایی گم شده برای امروز برنامه ریزی شده بود اما منجر به حضور تنها شش داوطلب شد.

دیدگاهتان را بنویسید