طرفداران مد لباس خواب را به خاطر ست خواب «بدون نشتی» کنار می گذارند، برای فصل تابستان از «عالی» استقبال می کنند
"من عاشق مجموعه خواب هستم! برای دوره های تابستان عالی است."

دیدگاهتان را بنویسید