جیووانی پرنیس در حالی که در میان حمایت ها با ستاره Strictly Come Dancing متحد می شود، می گوید “این اتفاق می افتد”
این اتفاق پس از آن رخ می دهد که بی بی سی لیست رقصندگان حرفه ای را برای سریال آینده 2024 در اوایل ژوئن تایید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید