داگلاس نقش هیو بونویل از فیلم لغو شده در جیمز باند و کار مهمی برای تاج گذاری است.
در برنامه جدید ITV که بر روی “فرهنگ لغو” در رسانه تمرکز دارد، ستاره ها را در آغوش بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید