کریستین مک گینس در حالی که در آخرین حضورش پس از دلداری دادن به ستاره تلویزیونی، خیره می شود، می گوید: «این کار را انجام دادم».
وقتی اعصاب هواداران را به هم ریخت، بار دیگر با تعارف مواجه شد

دیدگاهتان را بنویسید