رویال میل تحقیقاتی را پس از این که اداره پست سالفورد ادعا کرده بود در اعلامیه های Reform UK «نژادپرستانه نوشتار» را نشان داده است، تحقیقاتی را آغاز می کند.
گزارش شده است که یک کارگر پست قبل از انداختن آنها به صندوق پست در حال نوشتن بر روی اعلامیه های Reform UK توسط دوربین ضبط شده است.

دیدگاهتان را بنویسید