راب مالارد از Coronation Street فاش کرد که مبارزه با یک اختلال عصبی می تواند به حرفه بازیگری او پایان دهد.
راب ملارد 18 سال با این بیماری زندگی کرده است

دیدگاهتان را بنویسید